Речник на крилата думи и изрази

View All
Положителни външни

Положителни външни

(Странични ползи) - неплатени обезщетения, получени от трети лица или на обществото като цяло, а не производители и потребители на стоки и услуги, Бизнес речник. Акад. PV. 2001.

Голям филателен речник

View All
Паническата размяна е ... Какво представлява паническата борса?

Panic Exchange

Ситуация на фона на общата обменна криза, в която има срив на цените на акциите. Рязко увеличаване на предлагането на акции при едновременно намаляване на търсенето. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.

Голям филателен речник

View All
Мрежа икономика - това е ... Какво е икономиката на мрежа?

Мрежа икономика

Икономически дейности, извършвани с помощта на електронни мрежи (цифрова телекомуникация). Технологично мрежовата икономика е среда, в която юридически лица и физически лица могат да се свързват помежду си относно съвместната дейност на Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.