Речник на крилата думи и изрази

View All

Голям филателен речник

View All
Пазарната оценка е ... Каква е пазарната оценка?

Оценка на пазара

(Пазарна оценка) Определете и оценете пазара за определен продукт или услуга, за да разберете неговия размер и да очертаете цената, за която могат да бъдат продадени. Вижте също: маркетингови проучвания. Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С.

Голям филателен речник

View All
Назад остатъчна стойност - е ... Какво е остатъчната стойност на връщане?

Остатъчната стойност връщане

Връщайте остатъчните цената на лизинговия актив, представляващ част от разходите на договора не са обхванати от плащания във връзка с прекъсване на оперативния лизинг, или в резултат на края на следващия договор, или във връзка с неговото принудително прекратяване на лизингодателя поради значителното задължения на наемателя.