Речник на крилата думи и изрази

View All
Географска въртене

Географска въртене

Виж. Географска ротация Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.

Голям филателен речник

View All
Маржин профил е ... Какво е профил на маржин?

Маржин профил

- Маржин сметка, която позволява на клиентите да купуват ценни книжа, чрез заемане на пари от брокер. Заемът по маржин сметката се осигурява от акции. Ако стойността на акциите спадне значително, титулярът на сметката трябва или да добави парични средства

Втвърдяване
Podvalka
Дни на работниците
ПИСМА
Отпуснатите средства Задължително здравно-осигурителна каса

Голям филателен речник

View All
OPPOSITE е ... Какво е OPPOZITION?

OPPOSITATE

OPPOSITATE OPPOSITE вижте протеста. Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992. .

Мобилизация
OVERFLOW
Прехвърляне на право на собственост върху поземлен имот
ТРАНСФЕР
Повредена сделка