Речник на крилата думи и изрази

View All
Банкова асоциация

Банкова асоциация

Инж. банкова асоциация асоциация на търговските банки, създадена да защитава техните търговски интереси. В Руската федерация Асоциацията на руските банки (АРБ). Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.

Голям филателен речник

View All
Викарият - един ... Какво е викарият?

Викарият

( Лат vicarius -. "Заместник", "губернатор"). Апостолическа Викарият ( лат vicarius apostolicus.) - епископ или свещеник, назначен от Светия престол за контрол на Апостолическия Викарията. Отче Обща ( лат vicarius Generalis.) - представител на епархийския епископ в общо управление, като такива, служи същата функция като този на обикновената.