Речник на крилата думи и изрази

View All
МАСА POLUBRUTTO

МАСА POLUBRUTTO

Бруто тегло, нетно тегло на външната опаковка Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.

Голям филателен речник

View All
Разходите за излишъка - това е ... Каква е цената на излишъка?

Разходите за излишъка

Премия на цената на стоките, като се има предвид увеличението на цените на закупени суровини. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.

Голям филателен речник

View All
LOSO е ... Какво е LOSO?

LOSO

Lozoya - отнася се до морето, когато е тихо и спокойно, гладко не се движат, като огледало (Br.). Савойлов КИ военноморски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941 г. .

A1