Брокер на централния пазар

брокерска консултация на пазара на пазара.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.