Рекламен гражданин като неспособен

съдебно решение за ограничаване или лишаване на лице с правоспособност.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.