A-Konto

от ITU. разплащателна сметка
вид предплащане, представляващ авансово плащане на сметките на износителя от вносителя за продадените стоки

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.