A-Dato

от Lat. данни, abbr. d. - от датата на подписване
датата, датата на документа е датирана.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.