Много допустими решения

областта, в която могат да се вземат решения, ограничени от наличните цели и ресурси.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.