Кейнсиански сегмент

хоризонтален сегмент на кривата на агрегирано предлагане, при което ценовото равнище остава непроменено, когато се променят обемите на производство.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.