A1

А. В Лойдс Регистър наименование за добро качество (рейтинг) за безопасността на корабоплаването кораб, задачата, която дава възможност за получаване на банков кредит за сигурността на кораба, както и благодатта на морска застраховка на кораба. Приета в края на 18 век.
Б. Определяне в акта на медицински osvidelstvovaniya някои страни потенциален клиент на застрахователното дружество, което означава липса на противопоказания за сключване на договор за лична застраховка. Удостоверява, че е получил такова определяне на лицето не страда от рак, сърдечни заболявания, СПИН и др. Н. И затова могат да бъдат застраховани.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.