A100

в германското общество на Лойд прие определението за най-голяма сила на корпуса на морски или речен кораб.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.