Abaz

малка сребърна монета, която имаше циркулация на изток, главно в Кавказ.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.