Знакът на складиране

запис в складовата документация за периода на съхранение на стоките в склада.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.