Над пазара

инж. над пазара
реализацията на борсова стока на цена, по-висока от пазарната цена.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.