ABSCHLUSS

Забележка за баланса на вписванията, необходими за слабата страна на сметката. метод abshlyussa разработен Попов, наречен неговата теория за "баланс по сметка", балансът на записа се извършва въз основа на уравнението: "+ баланс идва = потребление + останалата част от новата"

Бизнес речник. Акад. PV. 2001.