Отсъствие Неизвестно

факта на продължително отсъствие на гражданите в своето място на пребиваване, посочен в съда. В RF признаването на гражданин като липсващо се извършва по искане на заинтересованото лице, ако в рамките на една година няма информация за мястото на неговия престой в мястото на постоянно пребиваване на гражданин. Решението да се признае Б. о. води съд. Гражданин, Б. о. който трае повече от три години, може да бъде обявен за мъртъв (вж. Декларация за смърт на гражданин).

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.