Абсолютното право

Виж. Правото е абсолютно

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.