АБСОЛЮТИЗЪМ

от латинската absolutus - безусловно, неограничен
Абсолютно, абсолютна монархия, форма на управление, в която монархът е неограничен суверенитет

Бизнес Речник. Акад. PV. 2001.