Точността и интегритета на размисъл

(вярна и честна представа) Във Великобритания, както и в целия свят, законът изисква одиторите публикувани от дружества, които докладват становище за това как "и справедливо" проверява показанията им Тя отразява състоянието на нещата на организацията. "точността на размисъл" означава, че отчитането не съдържа невярна информация, и "почтеност размисъл" означава съвкупността от фактите, представени в "точен" докладването не води до изкривяване на информацията, поради, например, пропуски.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.