ИЗИСКВАНЕ за допълнителна поддръжка

Изискването да депозира допълнителни средства за маржин сметка баланс се понижи под нивото, определено на фондовата борса

Бизнес речник. Акад. PV. 2001.