Администрация на ценни книжа

инж. управление на ценни книжа
механизъм за управление на ценни книжа, който от името на собственика на ценни книжа се изпълнява от банка или финансово дружество.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.