Прехвърляне на агент

инж. агент за прехвърляне
посредник между юридическо лице, което поддържа регистъра на акционерите на АО и участниците в фондовия пазар, като прехвърля информация за транзакциите с ценни книжа.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.