Анализ на разходите и анализ на резултатите

(анализ на разходите и ползите) Методът за вземане на решение дали да се започне този проект въз основа на сравнение на съответните алтернативни разходи и потенциални резултати. Методът може да се използва за оценка на частните инвестиционни проекти при изчисляването на разходите и приходите и нетната настояща стойност: ако резултатът от оценката е положителен, проектът ще бъде рентабилен. Анализът на разходите и резултатите често се използва от държавните органи при опит за оценка на всички социални разходи и положителни резултати от проекта (например изграждане на път) и изглежда много по-проблематичен, тъй като трябва да вземем предвид съображения като външни фактори, обществени блага обществени блага), макроикономически последици и т.н. Вижте също: сянка цена.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.