Ангел

от английски. ангел
облигации с приемливо съотношение цена-риск за инвеститорите.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.