Омбудсмани застрахователни дружества

(Застрахователен омбудсман) : Комисар по финансовите жалби (финансов омбудсман).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.