Съотношение ВОЛАН баланс

съотношение УПРАВЛЕНИЕ баланс

- съотношението на площта на балансиране част (разположен към носа на плавателния съд от оста на въртене) на зоната, разположена на кърмата на оста на въртене, изразени като процент. На съвременните кораби степента на балансиране е 20-30%.

Савойлов КИ военноморски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941

.