BAMBAYSKIE ГАЛЕРИИ

BAMBAYSKIE ГАЛЕРИИ

- малка галерия, които са били използвани от пирати край бреговете на берберски.

Савойлов КИ военноморски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941 г.

.