Ангажира

ангажира
свързване, -ayus, -aeshsya; nesover. 1. вижте да се задължи. 2. на кого и на кого. За да бъдете задължени (в 2 стойности) да заемате. Не искам да съм пред някого.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.