Ползи

придобиване, получаване на печалба, допълнителни приходи.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.