Boltanka

А. Серия от същия тип операции по покупка и продажба, извършвани от спекулантите, които обаче не влияят на ценовото равнище.
Б. Дейността на брокера да събира допълнителни комисионни за себе си поради ускорената покупка и продажба на ценни книжа.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.