Бойкот

Английски. бойкот
A. Методът на икономическата борба, състоящ се в пълно или частично прекратяване на отношенията с индивид, организация, държава.
Б. Методът на борба между служителите и работодателите.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.