Boyent

инж.
ситуацията на пазара, когато цените се покачват бързо поради криза или други неблагоприятни условия.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.