Еърпорт Мениджмънт Великобритания

(Vritish летища орган ЕАД, БАД) публично акционерно дружество, с 1987 листва акциите си на Лондонската фондова борса, формирана на базата на бившата служба на британските летища, е основана през 1966 г. Тя притежава и лети летища в Лондон (Хийтроу, Гайтуик и Станстед) и летища Абърдийн, Единбург, Престуик и Глазгоу. Службата на британските летища също отговаря за изграждането и поддръжката на сградите, поддръжката на противопожарни и охранителни услуги и експлоатацията на терминали.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.