БУЛЬВАРНЫЙ

БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ, четвърти; -ревън, -ре. 1. вижте Boulevard. 2. транс. Проектиран за филистинови, филистични вкусове. Б. роман. Булевард литература. | съществително. таблоид и, съпруги.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.