Автомобилното застраховане

(стоки в транзит застраховка) Имуществена застраховка срещу загуби и щети по време на транспортирането му от една точка до друга, или период на съхранение транспортиране. В застрахователните полици често се посочва видът на използвания транспорт, който може да включва поща. Тази застраховка не обхваща стоки, превозвани изключително от морето, тъй като в този случай се използва морска застраховка.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.