CARROT

CARROT
CARROT, th, th, th. 1. вижте моркови. 2. Светлооранжев, морков цвят.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.