Бизнес

А. Сфера на дейност, област на знанието, професия.
Б. Фирма, фирма, предприятие.
в. Процесът.
Г-н Комплект, селекция от документи.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.