Въздухоплавателна администрация

(Sivil Aviation Authority, ГВА) британски независим орган, създаден през 1971 г. и отговаря за: развитието и икономическото регулиране на индустрията в гражданското въздухоплаване на Обединеното кралство; осигуряване на безопасността на полетите чрез сертифициране на авиокомпании и въздухоплавателни средства; поддържане на контрол над въздушния транспорт и телекомуникационната система.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.