Почистване СТРАТЕГИЯ

(събиране на стратегия) на краткосрочни печалби от продажбата на даден продукт, преди да той напуска пазара. Често това се постига чрез намаляване на разходите за маркетинг, например рекламиране, когато се приема, че продуктът ще продължи да се продава под влияние на предишни мерки за популяризиране.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.