ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА АСОЦИАЦИЯ

(търговско дружество) асоциацията на фирмите, които извършват една и съща индустрия, създаден, за да ги представлява в преговори с правителството, синдикатите и останалите търговски асоциации и така нататък. д., и да информира членове на сдружението по събития, свързани с отрасъла. Търговските и индустриални асоциации често сключват със своите членове договори, че те ще играят ролята на арбитър в споровете между членовете на сдружението.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.