Стокови брокери

(стоков брокер) брокер (брокер), който извършва сделките със стоки (стоки), особено тази, която има операции в стоковата борса (стоков пазар), за сметка на възложители ( см до: .. фючърсния договор (фючърси договор) Условия за транзакции, извършени на всеки от пазарите на продуктите варират в зависимост от продукта, както и да се вари Rowan и функции на брокери в различните стокови пазари. На пазарите, брокерът не може да се спомене името на своя принципал, и на други пазари, за да уточнят името на принципала е необходимо, и на някои пазари, брокери са себе си право да действа като възложител. Стокови брокери, за разлика от тези, които извършват операции метали, често се наричат ​​стокови брокери. Вижте: Асоциация на брокери и дилъри на фючърси; London FOX; Лондонската метална борса.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.