На стоки, продадени на загуба до

(лидер загуба) на на продукта или услугата, които организацията е продава на загуба, с цел привличане на клиенти. Тази практика в Обединеното кралство е ограничена до Закона за стоковите цени за препродажба през 1976 г., въпреки че продължава, особено в супермаркетите.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.