Инвентар, склад за ръка

(склад за търговия) 1. Стоков запас. Стоки, които принадлежат на организацията и които възнамерява да използва в търговската си дейност. Стокооборотът включва суровини, материали, незавършено производство и готови продукти в склада. В САЩ говорете за инвентара. Вижте също: увеличение на стойността на акциите (увеличение на акциите); складова сграда; контрол на запасите; складово покритие. 2. Стоките или услугите, които организацията обикновено предлага за продажба.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.