Компенсация за работа

плащане за извършената работа, платена в брой в зависимост от количеството и качеството на труда на работника или служителя под формата на заплати, бонуси, допълнителни такси, надбавки и т.н.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.