Консултации

от английски. консултации
дейности за съветване на производители, продавачи, купувачи по широк кръг от въпроси на икономиката, финансите, външноикономическите отношения; създаване и регистрация на фирми, проучване и прогнозиране на пазара на стоки и услуги, набиране на персонал.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.