Теория на потреблението

(теория на потребителите) Теорията, която обяснява предпочитанията на гражданите и домакинствата по отношение на теорията на полезност (полезност). се предполага, че потребителите да могат да подредят своите предпочитания ( см :. предпочитанията на потребителите (предпочитанията на потребителите), така че да можете да изберете кошница от стоки, който максимизира ползата от даден ограничен приходи приложение на теорията за емисионна цена (теория цена). и търсенето теория на формите iruet основа за микроикономическата теория (микроикономиката) (заедно с теорията на фирмата) и макроикономика (макроикономика)

Бизнес тълковен Речник - М: ... "ИНФРА-М" Издателство "Целият свят" Греъм Бетс Бари Brayndli. , S. Williams и др. Обща формулировка: D.S. Osadchaya IM 1998.