Трудоемък

(трудоемки) Feature промишленост или дружество, в което заплатени на служителите в възнаграждението, представлява по-голямата част от производствените разходи в сравнение с разходите за суровини и производствено оборудване (в противен случай промишлеността или фирма се характеризира като kapitalointen . Интензивност (капиталоемки) Publishing, например, е трудоемък и процеса на печат - капиталова интензивност

Бизнес Обяснителна речник - M: ... "ИНФРА-М" Издателство "Целият свят" Греъм Бетс, Бари. Brundley, S. Williams и др. Основна формулировка: D.S. Osadchaya IM 1998.