Принос

(депозит) Сумата, платена като първа вноска по договора за покупко-продажба. Обикновено се изплаща в момента на получаване от купувача на правото да се разпорежда със стоки.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.