УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ радиоразпръскване (CNF)

(Independent Broadcasting Authority, IBA) Организацията, основана през 1972 г. въз основа на независима телевизионна отдел, който, от своя страна, се появява през 1954 г. като алтернатива Дву- би-си телевизионна услуга. UNV назначава местни компании за независимо радио и телевизионно разпръскване, има собствени предаватели, монитори, предава програми и контролира предаването на радио и телевизионни реклами. И независимо телевизионно, така и местно радиоразпръскване се финансира главно чрез продажбата на рекламно време.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.