Реализация

инж. конверсия
A. Промяна в условията на заема, издаден с цел да се удължат сроковете на заема и да се променят лихвите по кредита.
Б. Прехвърляне на военни предприятия в производството на мирни продукти.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.