Краб-лодка

Рак лодка

(Рак) - 1. Лодка, използвана за улов на раци. 2. Отворена платноходка, която е широко разпространена близо до крайбрежието на Норфолк, наречена рак-лодка (кромска лодка Cromer).

Савойлов КИ военноморски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941

.